آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت دوازدهم : معرفی منحنی ها

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-15 20:57:09

ایجاد کردن منحنی رابطه بسیار نزدیکی با ایجاد شکل ها دارد. یک منحنی المانی خطی درون فضای سه بعدی است که به خودی خود شبیه سازی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
هدف اصلی از ایجاد منحنی ابزاری انعطاف پذیر برای ایجاد شکل های حجمی سه بعدی پیچیده بوده است. مطالب پیش رو مروری بر این ابزارها است که در نرم افزار CST Microwave Studio در دسترس می باشند.
ابزارهای مربوط به این دسته از طریق دو مسیر قابل دسترسی هستند اول نوار ابزار و دوم منوی اصلی برنامه، به ترتیب قسمت های مختلف هر کدام از این قسمت ها را تشریح می کنیم:

نوار ابزار منحنی یا curve


منوی منحنی یا curve

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، منحنی، curve، cst، cst suite، studio]

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture