آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت هشتم : Parameter List

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-10 20:54:16

با استفاده از این پنجره می توان بر روی متغییرهای برنامه کنترل داشت. محتوای این پنجره نمای ماترسی دارد. هر سطر این ماتریس بیانگر یک متغیر می باشد. این ماتریس چهار ستون دارد. ستون Name نام متغییر، ستون Value مقدار نسبت داده شده به آن متغییر در سیستم مقیاس جاری، ستون Description به صورت اختیار در بر دارند توضیحات پیرامون متغییر می باشد و ستون Type تعیین کننده نوع متغییر می باشد(به عنوان مثال طول، دما و غیره). برای تغییر هر درایه این ماتریس کافیست بر روی آن درایه دابل کلیک کنید. برای اضافه کردن یک سط کافی است در یک درایه آخرین سطر ای ماتریس که همواره خالی ات چیزی تایپ کنید. برای تغیین type متغییر پیکان کوپک در انتهای درایه این ستون مربوط به متغییر مورد نظر را کلیک کنید تا لیست مربوط به آن باز شود. تصویر مربوط به این پنجره در حالتی که بر روی یکی از متغیر ها کلیک راست شده در تصویر زیر نمایش داده شده است. در این تصویر پیکان تغییر type با فلش سبز رنگ مشخص شده است.

با کلیک راست بر روی این ماتریس فهرست باز می شود که از طریق آن می توان به گزینه های زیر دسترسی داشت :

•    قسمت 1 : Undo Parameter Change
 آخرین تغییر پارامتر انجام شده را به عقب بر می گرداند.
•    قسمت 2 : Redo Parameter Change
آخرین عمل Undeo انجا شده برای پارامترها را بر می گرداند.
•    قسمت 4 : Delete
با انتخاب یک پارامتر از لیست حاضر و انتخاب این گزینه آن پارامتر حذف خواهد شد. در صورتی که عملیاتی در پروژه به این متغیر وابستگی داشتهباشد یک پیغام هشدار نمایش داده خواهد شد. قابل توجه است که اگر متغیری حذف شود که عملیاتی در پروژه به آن وابستگی داشته است، وابستگی به آن متغییر حذف خواهد شد و این تغییر قابل بازگرداندن نیست.
•    قسمت 5 : Find
برای جستجوی یک رشته متغییر به کار می رود. با انتخاب این گزینه پنجره ای باز می شود که می توان رشته مورد نظر را تایپ کرد. در این پنجره گزینه ای برای جستجوی حساس به حروف کوچک و بزرک نیز تعبیه شده است.
•    قسمت 6 : Dependencies
با انتخاب یک متغیر و انتخاب این گزینه تمامی دستورات در history list برای استفاده از این متغییر بررسی خواهند شد. پس زا بررسی نتیجه آن در پنجره ای که اطلاعات مطوب را خواهد داد نمایش داده می شود.
•    قسمت 7 : Animate Parameter
با استفاده از این گزینه گمجره مخصوص به آن باز می شود که از طریق آن می توان با دادن بازه برای پارامتر مورد نظر تغییرات را در نمایش آن به صورت انیمیشن مشاهده کرد. قابل توجه است که در صورت apply کردن مقدار نهایی به متغیر منسوب می شود. در غیر این صورت مقدار ابتدایی خود را نگه می دارد. (این پنجره مخصوص نمایش است و برای sweep پارامتری می بایست به صسمت حل مراجعه کرد.) . این قسمت تنها مخصوص تعریف و تغییر پارامترها می باشد.

  • Parameter : در این قسمت پارامتری که میخواهیم عملیات انیمیشن روی آن اجرا شود را انتخاب می کنیم.
  • Start Value : مقدار شروع برای انیمشن سازی پارامتر مورد نظر را در این قسمت می بایستی وارد کرد.
  • End Value : مقدار پایانی برای انیمشن سازی پارامتر مورد نظر را در این قسمت می بایستی وارد کرد.
  • Steps : تعداد گام های انیمشن سازی را در این قمست می بایستی وارد کرد.
  • Animate : شروع عملیات انیمیشن سازی
  • Apply : در صورتی که با استفاده از این پنجره مقدار پارامتر تغییر یابد با کلیک بر روی این گزینه این مقدار جدید به پارامتر انتساب داده می شود.
  • قسمت 8 : Print

با استفاده از یان گزینه می توان ماتریس پارامترها را پرینت گرفت.

  • قسمت 9 : Update Parametric Changes

این گزینه زمانی فعال است که قبلا یک متغیر را که در پروژه استفاده شده را تغییر داده باشیم. تغییر متغییر هایی که قبلا از آنها استفاده شده است می تواند تغییرات زیادی را در مدل سبب شود. این امرحتی می تواند موجب یک history list شود که امکان پردازش ان نیز وجود نداشته باشد. با ساتفاده از از این گزینه می توان تاثیر تغییر متغییرها بر روی مدل را بررسی کرد.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو،لیست پارامترها، Parameter List، cst، cst suite، studio]

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture