آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت پنجم : Workspace

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-10 20:38:19

با استفاده از این قسمت می توان چندین پروژه از قسمت های مختلف نرم افزار CST  را باز کرده و به صورت همزمان روی آنها کار کرد.همانطور که در تصویر زیر این پنجره را مشاهده می کنید در صورتی که پروژه مورد نظر در Workspace به صورت کامل load شده باشد در سمت چپ آیکن مربوط به آن پروژه یک علامت تیک دیده می شود و نبود این تیک به معنای این است که پروژه در workspace به صورت کامل load نشده و تنها نام آن در workspace جای گرفته است. حتی می توان این مجموعه پروژه ها را در قالب یک WORKSPACE با پسوند *.CSTW نیز ذخیره کرد. با استفاده از این قسمت می توان تمامی پروژه های تعریف شده را در Job control center باز کرد.

وقتی بر روی هر یک از این پروژه ها کلیک راست کنید سه گزینه خواهید داشت:
•    Close : بستن پروژه در workspace. اما باید توجه داشت که نام پروژه در workspace باقی می ماند و می توان با دابل کلیک بر روی آن دوباره پروژه انتاب شده را در workspace به صورت کامل load کرد.
•    Open : در صورتی که قبلا یک پروژه را به workspace اضافه کرده باشیم و آن را close کرده باشیم این گزینه فعال است(برای پروژه هایی که کنار آیکن آنها تیک وجود ندارد). با انتخاب گزینه open پروژه یاد شده در workspace به صورت کامل load می شود.
•    Remove : با ساتفاد هاز این گزینه می توان پروژه مورد نظر را به صورت کامل از workspace حذف کرد.
با کلیک راست بر روی ایکن Workspace یک منوی باز می شود. به ترتیب قسمت های مختلف این منو را تشریح می کنیم :
•    Add : برای اضافه کردن یک پروژه به workspace می توان از این گزینه استفاد هکرد. با انتخاب این گزینه پنجره browse باز می شود و شما می توانید از طریق آن پنجره پروژه مورد نظر خود را انتخاب کنید و با کلیک بر روی open در پنجره باز شده آن پروژه را به workspace اضافه کنید.
•    Save as : از این گزینه برای ذخیره کردن تمامی پروژه ها در قالب یک workspace استفاد همی شود.
•    Save : در صورتی که قبلا workspace را با یک نام ذخیره کرده باشیم (توسط save as ) این گزینه فعال می شود و می توان تغییرات انجام شده در workspace را ذخیره کرد.
•    Close all projects : با ساتفاد هاز این گزینه می توان تمامی پرژه های باز در workspace را بست. توجه کنید که پروژه ها از workspace حذف نخواهند شد.
•    Open in job control center : با ساتفاد هاز این گزینه پنجره نرم افزار cst job control ceneter باز می شود. از این نرم افزار می توان برای مدیریت تحلیل چندین پروژه با روش های حل مختلف در قسمت های مختلف نرم افزار CST بهره جست. این برنامه در بخش مختص بخ خود تشریح شده است.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو،فضای کار، workspace، cst، cst suite، studio]

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture