آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت دهم : بررسی جهت به روز رسانی FEKO Suite

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-01-04 08:52:52

این قسمت از جمله گزینه هایی هست که در کشور ما بالطبع بی معناست. چرا که به دلیل اینکه اکثر قریب به اتفاق کاربران این نوع نرم افزار ها در ایران از نسخه کرک شده استفاده می کنند و به روز رسانی آن ممکن است موجب منقضی شدن لایسنس این گونه نرم افزار ها گردد. در هر صورت توضیح این قسمت نیز خالی از لطف نیست. با انتخاب گزینه Help-Check for updates و کلیک بر روی Check for updates بر رو دیالوگ FEKO update به وب سایت FEKO برای اطلاعات مربوط به بروز رسانی رهنمون می شویم. سربرگ های مختلف و نحوه باز کردن این گزینه در شکل 3-14 نشان داده شده است.

شکل 3-14 : نحوه دسترسی به پنجره feko update (کادر قرمز) و نمایش سربرگ info پنجره feko update (کادر آبی)

اگر در سر برگ Setting  که در شکل 3-15 نمایش داده شده است گزینه automatic updates فعال شده باشد، در صورت انقضای بازه به روز رسانی CADFEKO هر بار که یک قسمت از GUI اجرا می شود به وب سایت رهنمون می شود. همچنین Update ها را می توان از یک محل ذخیره و در جایی که دسترسی به اینترنت امکان پذیر نیست می توان دانلود کرد.

شکل 3-15 : سربرگ setting مربوط به feko update.

 

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، معرفی،feko، cad feko،  بروز رسانی، update]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture